css buttons by Css3Menu.com


  
 Roráte

A karácsony ünnepének első szentmiséje december 24-ét követően éjfélkor. - Egyéb elnevezései: a templomban ragyogó fényesség miatt aranyos misének, a Jézus születését hirdető angyalokra utalva angyalmisének is nevezik. Erdély némely helyein madármise. Az  éjféli mise  lezárja az ádventet, föloldja a karácsonyi böjtöt, bevezeti az egész ünnepkört. A Szentföldön Betlehemben a 4. sz. végén már szokásban volt. Róma az 5. sz. közepén vette át, stációs temploma. - Az éjféli mise a liturgia üdvtört. magyarázata szerint a törvény előtti (a pásztorok miséje a törvény alatti, az ünnepi nagymise az újszövetségi) kor jelképe; teol. magyarázata szerint az éjféli mise a Fiú Atyától való örök (a pásztorok miséje Máriától, az ünnepi mise a lelkekben való) születését ünnepli. Az ~ a leghosszabb éjszaka közepén jelzi, hogy a Megváltó elűzi a sötétség hatalmait, születése megújítja a világot. Régebben ezért az éjféli misét sok helyen sötétben kezdték, s a Dicsőség a magasságban Istennek...fölhangzásakor borult fénybe a templom. A pásztorok tiszteletadása a 18. sz. végéig hozzátartozott az éjféli mise liturgiájához mise után pásztorok látogatták meg a betlehemet. Mivel az éjfél a napnak mindig a legtitokzatosabb pillanata, a néphitben a szellemek, a hazajáró lelkek és kísértetek ideje, s különös képzetek és hiedelmek fűződtek hozzá. Az ~ órájára az ádvent minden várakozása összesűrűsödik: a jámbor lelkek jelet látnak mindenben, a titkok megnyílnak, a jövő föltárul, a folyókban tej és méz folyik; úrfölmutatáskor a vizek borrá változnak, az állatok megszólalnak. Többfelé ~ előtt etetéssel, itatással kedveznek a jószágnak. Egy 19. sz: följegyzett hagyomány szerint a Balaton Jézus születése pillanatában fakadt. Az éjféli misére vitték el a lucaszéket, hogy ráállva fölismerjék a boszorkányokat. Az éjféli mise hiedelem- és szokásvilága tele van bőség-termékenység varázsló motívumokkal. Ált. hiedelem szerint az éjféli misen legalkalmasabb Isten áldását, segítségét és oltalmát kérni. - A szentek közösségének megnyilvánulása, hogy sokfelé úgy tartják, az éjféli mise előtt v. után megholtaknak is van éjféli mise
éje. - Az éjféli mise föloldotta karácsony vigiliájának böjtjét, s a hazatérők ünnepi ételeket fogyasztottak.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com