css buttons by Css3Menu.com


  
 A szép szemű szent

Legendájából tudjuk, hogy kérőjét, Luca szemének szépsége ragadta meg. Ezért kivájta szemét és elküldte vőlegényének, de – így tartja a hagyomány – Szűz Máriától még szebb szemeket kapott. Innen ered, hogy Luca a szemfájósok és vakok mennyei pártfogója, s hogy az Isteni Színjáték szerzője, a gyönge szemű Dante is nagy tiszteletben tartotta. Ezenkívül Luca az írnokok, jegyzők, kocsisok, szabók, szíjgyártók, üvegesek, varrónők, torokfájósok, vérfolyásban és vérhasban szenvedők védőszentje.
Ünnepét az egyház nem véletlenül helyzete erre a napra. Az 1582. évi XIII. Gergely pápa által bevezetett naptárreform előtt Luca napjára, december 13-ra esett az év leghosszabb éjszakája és legrövidebb napja. A szent neve és a fény – latinul: lux – szó hasonlósága miatt sok helyen a temetőkápolnákat is neki szentelték. A katolikus liturgia ugyanis azért könyörög, hogy az egyház halottainak „az örök világosság fényeskedjék”. Mivel a sötétség ideje csökkent, a fényességé pedig nőtt ettől a naptól kezdve, a természeti – időjárási és csillagászati – változásokat számon tartó ősi néphagyomány jeles napként tartotta számon.
A régiek a jó és a gonosz, a fény és a sötétség küzdelmének emléknapjaként tekintettek Luca napjára. Luca napján Szent Luca – hagyományos elnevezése szerint Szent Lúcia – szűz vértanúra emlékezik a katolikus egyház. Életéről – a többi ókeresztény korban élt és azóta tisztelt szenthez hasonlóan – keveset tudunk. Legendája szerint Luca már eljegyzett menyasszonyként szétosztotta hozományát a szegények között és Istennek szentelt, szűzi életbe kezdett. Vőlegénye följelentette és követelte, hogy adják el rabszolgának vagy zárják bordélyházba. Mivel erre Luca nem volt hajlandó, különböző módon kínozták, majd átszúrták a torkát és levágták a fejét. A szent szűz testét 1040-ben Konstantinápolyba, 1204-ben pedig Velencébe vitték, ahol épen maradt testét a Szent Jeremiás és Lúcia templomban őrzik.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com