css buttons by Css3Menu.com


  
 Szél

Szélanya, szélfiú, szélkirály a néphit szerint a szél egy nagy hegyen, vagy a világvégén, az égen levő lyukból fúj. Némely vidéken ismert az a hiedelem, hogyha meghal egy öreg boszorkány, akkor igen erős szél keletkezik. Ismert tilalom, hogy nem szabad szidni a szelet, mert megbosszulja. eredetmagyarázó monda-csoport: honnan fúj a szél. Típusai: Lyukból fúj.  Ha német ember áll a lyuk előtt fúj a szél, mert szűk a nadrágja, de ha magyar s ember áll előtte bő gatyában, nem engedi ki a lyukból. Az eddig ismert szövegek alapján Dél-Dunántúlon tételezhetjük fel ismeretét.  Öreg asszony (vak leány) ül a lyukon, elmegy dolgára, nem talál vissza. Óriás őrzi a szél lyukát, kalapjával letakarja. Ha a kalapot felemeli, fúj. b) Barlangból fúj. A Szélanya barlangban lakik öt fiával: apjáról, anyjáról fújó szél, koldusszél, rókaszél, táltosszél. Anyjuk külön zsákban tartja őket, csak akkor ereszti ki, ha valamelyik boszorkánynak lakodalma van. A barlangon kívül nincs hatalma felettük. 2. Óriás fújja. Mikor még szabadon volt, el akarta fújni a világot, de a többi óriás sziklák közé zárta, most csak onnan fúj. Hordóból fúj. Vén ember (Szent Péter) őrzi a hordót. Ha elmegy otthonról, „fattyai” kihúzzák a dugót (ő maga veszti el, kiejti stb.) Szentlélek szájából, Krisztus testéből fúj. Az egyik fajta szél a térdéből, másik a könyökéből. A legtöbb szélmagyarázatot Nagyszalontáról ismerjük, de az új gyűjtések alapján megállapítható, hogy az egész magyar nyelvterületen része volt a folklórnak. A magyar szélmagyarázatok változatosságukkal tűnnek ki más eredetmagyarázó mondák közül: akár egy helységben is négy-öt vagy még több mondatípus élhet egyidőben. A klasszikus görög-latin mitológiáig visszanyúló motívumok (szélbarlang – ld. Aeneis I.52, vagy a szelek, mint óriás gyermekei) mellett keresztény elképzelések is élnek egymás mellett, valószínűleg még a középkor elejéről. A szél vagy szelek, ill. anyjuk, a szélkirály megszemélyesítése, a szél lyuka (Terülj asztalkám!) mesei motívum is.

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com