css buttons by Css3Menu.com


  
 Hajnali mise
A kat. egyházban advent (l.) első vasárnapjától karácsony első napjáig mindennap hajnalban mondott mise (2) szűz Mária tiszteletére és a Messiás eljövetele utáni vágy kifejezésére, mely roraténak is neveztetik, a mise bevezető szavai után: Rorate coeli de super etc. (Harmatozzatok egek felülről stb.) Angyali misének is neveztetik, részint mert az angyali üdvözlet nyilvános elmondásával fejeztetik be, részint mert evangélioma Máriának az arkangyalé által való köszöntését foglalja magában.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com