css buttons by Css3Menu.com


  
 A fehérgyarmati csizmadi a céh pecsétnyomója

A fehérgyarmati céhek történetéről, működéséről igen keveset tudunk. Levéltári forrásokban fennmaradt privilégiumok és egy céhpecsétnyomó őrzi egykori létüket. A régi szatmári terület városaihoz hasonlóan Fehérgyarmaton is már a 17. század elején működött céh (CEHKATASZTER 11.319.). A következő adat, mely csizmadiacéh létét bizonyítja, száz évvel későbbi. Megmaradt - mint a céh valamikori létének egyetlen tanúja - a pecsétnyomója. A vas fogóval ellátott réz nyomófelület körirata: FEYRGYARMAT CSISMADIAK CZEH PECSÉTÉ 1712. A köriraton belül egy sarkatlan, kissé fölfelé hajló orrú magyar csizma, két oldalán csizmadia szerszám: az egyik musta (bőrsimító szerszám), a másik bicskia. A következő adatunk 1810-ből származik. Szirmay említi Fehérgyarmat leírásánál, hogy a „ Vargáknak és Csizmadiáknak egyesült czéhje van" (SZIRMAY1810.11.232.). A varga és a tímár elnevezést valószínűleg szinonimaként használták, hiszen mindkettő a bőr kikészítésével és egyszerűbb lábbelik készítésével foglalkozott. Különbség közöttük a bőrkikészítés technológiájában volt (NÉPRAJZI LEXIKON 5.289.488.). Ezzel magyarázható, hogy néhány évvel később, az 1827-ben kiadott privilégium egy céhben említi a tímárokat és az csizmadiákat (CEHKATASZTER 11.319.). Végül 1833-ban egy 9 szakmát tömörítő vegyes céh megalakulásáról értesülünk (EPERJESSY 1967.48.). A csizmadia céh pecsétnyomója 1975-ben került a Helytörténeti Gyűjteménybe Török Ferenc, nyíregyházi lakos ajándékaként. 
 
tovább...vertical menu css by Css3Menu.com