css buttons by Css3Menu.com


  
 Legelő, mező

A háziállatok legeltető helyéül szolgáló terület. Az Alföldön a település melletti füves ősgyepek, a nagy kiterjedésű  puszták, hegyvidékeken az erdőhatár feletti füves területek, tisztások, irtások és füves, ritkás erdők, a nyomásos gazdálkodás idején a szabadon hagyott ugar, a betakarított termesztett növények helyén (pl. tarló) felburjánzott gaz szolgáltak legelőül. A feudalizmus korában a földesúr és jobbágyai közösen használták a legelőt, s legelőbőség esetén bárki korlátozás nélkül bármennyi állatot hajthatott rá. Egyes alföldi legelőkön egész évi legeltetés folyt (telelő, nyaraló), s a vegetáció változása szerint vándoroltak ( vándorpásztorkodás). A kapitalizmus korában csökkent a legelők területe, s a birtokok után meghatározták a legeltethető állatok számát ( legelőjog) és a legeltetés módját. Az állat fajtánkénti legelő elkülönítés már a középkorban megkezdődött, de csak a 18. századtól fejlődött ki. ( járás) A 14–15. századtól, majd a török dúlás alatt elnéptelenedett területeken keletkeztek a puszták (pl. Kiskunság, Nagykunság, Hortobágy), amelyeket rendszerint legeltetéssel hasznosítottak. A gyér füvű legelők a 19. sz. közepétől, az árvízlecsapolást és belvízlevezetést követően alakultak ki. A nagy határú alföldi településeken a legelők hasznosításának kettős rendszere alakult ki: a település mellett, a naponta hazajáró állatok (pl. csorda, csürhe, néhol a fejős juhnyájak)  belső legelője, valamint a tenyésztést szolgáló állatok (gulya, ménes, konda és a meddő juhnyáj) távolabbi, pusztai  külső legelője. A hagyományos gazdálkodás idején a legeltetés évi rendje a következő volt.  Tavasszal, leginkább áprilisban ( kiverés) gyeplegelőkre, ill. a szabadon hagyott nyomás felburjánzó növényzetére hajtották ki az állatokat ( legelőszabadulás). Júl. közepétől vagy aug. elejétől a gabonatarlókat (tarlószabadulás) legeltették, ősszel a megújult gyeplegelők és a határ egyéb „tarlói” (káposztaföld, kukoricaföld stb.) és a felszabadított kaszálók szolgáltak legelőül. (még: beszorulás)

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com