css buttons by Css3Menu.com


  
 DECEMBER 27. JÁNOS NAPJA

E naphoz a borszentelés szokása kapcsolódott, mely a borvidékeken máig él. A szentelt bornak is – mint minden egyéb szentelménynek – mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy ne romoljon el a bor. Szólásként él a Szent János áldása, a búcsúzáskor megivott utolsó pohár borral kapcsolatosan.
A János név gyakorisága és a karácsonyi ünnepkörben való naptári helye miatt is kedvelt névünnep. Az István-köszöntőkhöz hasonlóan igen sok változatban él a magyar nyelvterületen. Más nevekkel behelyettesítve is kedvelt köszöntő az alábbi:
 
1. Serkenj fel, kegyes nép, mert most jő az hajnal,
aranyszál tollakon repdes, mint egy angyal.
2. Szent János viseli
ragyogó orcáját,
e nemes ház felett
tartja vitorláját.
 
3. Éljen sok időket,
sok ezer napokat,
minden bánat nélkül
töltvén el azokat!

Drávaszögi János-köszöntő:
     János felvirradtál ma neved napjára,
Serkentsd ki álmodban, hangos citerádban.
Kívánom, hogy éljünk több János-napokat,
Bú és bánat nélkül való hónapokat.
A te esztendeid sokra terjedjenek,
Hetvened vagy nyolcvanad évekre menjenek,
Szívemből kívánom, amíg tart életed,
Isten szent lelke maradjon veled.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com