css buttons by Css3Menu.com


  
 Barkaszentelés

Szertartásos cselekvény a kat. egyházban, mely abban áll, hogy virágvasárnapján mise előtt pálma- és olajfa-ágakat, vagy ezek hiányában más, barkás ágakat megáldanak és körmenetben körülvisznek a templomban. Jelentősége van a múltra történelmi, a jelenre misztikus és a jövőre nézve prófétai. Történelmileg annyiban jelentős, a mennyiben Jézusnak, közvetlenül kínszenvedése előtt, Jeruzsálembe való bevonulására emlékeztet. Erről már az ószövetségi próféta is említést tesz, midőn elmondja, hogy a nép Jézust nagy örömmel fogadta, a gyermekek pedig pálmaágakkal mentek elébe és kiáltoztak: Hozsanna Dávid fiának, áldott, ki az Ur nevében jön. Misztikus jelentése az isteni malasztból származó lelki örömet, prófétailag pedig a földi élet után a mennyei Jeruzsálembe való boldog bevonulást jelenti.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com