css buttons by Css3Menu.com


  
 Tűzgyújtás

Gonoszűző, ill. katartikus jellegű rítus, általában naptári ünnepeken, ill. az emberi élet fordulópontjain. Máglyák meggyújtása nyilvános helyeken, utcán, köztéren, udvaron, legelőn abból a célból, hogy a tűz köré gyülekezett csoportok a lángok fényében mágikus, szertartásos és játékos cselekvéseket végezzenek. Ibn Ruszta ugyan tűzimádóknak nevezte a magyarokat, azonban a honfoglalás előtti tűzgyújtások rendje, mágikus rendeltetése pontosan nem körvonalazott. A honfoglalás utáni, elsősorban a 15–16. sz.-i feljegyzések már szokásszerű tűzgyújtásról tudósítanak: Szent Iván napján (jún. 24.) a lobogó máglya köré gyülekezett fiatalok ugrándozásairól és ünnepi táncairól olvashatunk ( Szent Iván-i tűz).
 A Szent Iván-i tűzgyújtás máig a legteljesebb módja a szertartásos tűzgyújtásnak, de előfordul még karácsony böjtjén,  húsvéti ünnepkörben (pl. Pilátus-égetés), nagyböjtben (sajbózás), farsangkor és  Szent György napján is. Az emberi élet fordulói körül élt szokások között legszebb a lakodalmi tűz. A pásztorgyerekek játékaiban is előfordult, hogy égő fahasábokat, erre a célra készített buzogányokat, csóvákat hajigáltak versenyszerűen. A 19. században megfigyelt és leírt szokások szórványosan ma is felbukkannak. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen és még elősegíti a jó termést.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com