css buttons by Css3Menu.com


  
 Heródes-játék

Bibliai tárgyú, több szereplős  dramatikus játék. A középkorban már a latin liturgikus játékoknak is fontos része volt, szerepel pl. a 11. sz. végéről származó Tractus Stellae-játékban is, mely Hartwick győri püspök szertartáskönyvében maradt ránk. A r. k. országok középkori  misztériumjátékaiban éppúgy kedvelt volt, mint később, a barokk iskoladrámákban. A századforduló körül hazánkban bányásztársulatok magyar, német, szlovák és román nyelven adtak elő Heródes-játékot. Magyar paraszti formái főként  vízkeresztkor kerülnek előadásra, máskor azonban a karácsonyi pásztorjátékkal együtt a betlehemes játék ( betlehemezés) részét képezik. A Heródes-játék tartalmazhatja a napkeleti bölcsek találkozását Heródessel, majd az angyallal, aki figyelmezteti a bölcseket, hogy kerüljék el Heródest. A napkeleti bölcsek látogatását Jézusnál, azután Heródes dühöngését és esetleg a betlehemi gyermekgyilkosságot is (háromkirályjárás). A körülöttünk élő népeknél igen népszerű, a lengyeleknél, románoknál, ukránoknál néha a karácsonyi játék nevét is innen nyerte, pl. a román Irozii. Bábokkal előadott formáját is ismerik, a hordozható bábtáncoltató betlehemet német nyelvterületen pl. Herodes-Kasten-nek hívják.  bábtáncoltató betlehemezés.

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com