css buttons by Css3Menu.com


  
 Dramatikus játékok

A népköltészet több szereplős, párbeszédes formájú alkotása, melyet szerepjátszással összekötve adnak elő ( népi színjátszás), formájában hasonlít az irodalmi drámához. Gyakran irodalmifélnépi szövegek folkloizált változata. Ide tartoznak a vallásos tárgyú úgynevezett népi misztériumjátékok, mint a  betlehemezés, Heródes-játékok,  paradicsomjátékok, a  Zsuzsánna-játékok,  a dúsgazdagolásnak nevezett moralitás stb. A farsangi, lakodalmi és más ünnepek alkalmából eljátszott alakoskodások is gyakran dramatikus játékok. Gyakori a behívó forma: a színre lépő szereplő bemutatkozik, majd behívja a következő szereplőt. Hazánkban többnyire valamely népszokás keretében kerülnek előadásra, néha azonban alkalmi színjátszó társulatok is alakulhatnak: ilyenek voltak az I. világháború előtt a bányász-színjátszó társulatok. – Szokásokhoz nem kötött dramatikus játékot adtak elő a hivatásos és félhivatásos vásári komédiások,  bábjátékosok, árnyjátékosok is. Felépítésük gyakran a vetélkedő játék formáját veszi fel: a szemben álló erőket egyének vagy csoportok képviselik, akik történeti köntösben is megjelenhetnek vagy megszemélyesített allegóriák lépnek színpadra. Gyakori a bírósági tárgyalási forma is. Máskor nincs konfliktusos cselekmény, hanem egy egyén, csoport vagy foglalkozás nevetségesnek tartott vonásait utánozzák vagy valamely érdekes, emlékezetes megtörtént eseményt elevenítenek meg szerepjátszás segítségével ( betyárjátékok).

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com