css buttons by Css3Menu.com


  
 Látó

A kerder ásztatásból hazavitt mintát nevezték Szatmárban látónak.  A vizekben pl. Holt-Szamos meg volt a helye a kenderáztatónak. Ott sorakoztak az összerakott kenderkévék megjelölve egymástól elkülönítve.  A fiatalabb családtag ment el a látóért, amit hazavitt és otthon a család legidősebb nő tagja megvizsgálta. Abból állapították meg, hogy rostjaira bomlott-e már a kender, lehet-e már kiszedni a kenderásztatóból.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com