css buttons by Css3Menu.com


  
 Betyárjáték

Panyolán az 1950-es években még játszották a betyárfarsangolót. Panyolán nemcsak a fonóban, hanem a farsangtól függetlenül nagy ünnep alkalmával (pl. karácsony) színpadon, nagyközönség előtt adták elő a betyárfarsangost.
 
Szereplők: kocsmáros, Sári, a kocsmáros felesége és leányuk, Panni, 3 betyár, 2 csendőr, 2 kereskedő, éjjeliőr, kéreztető.

Öltözetük, kellékeik.
A kocsmárost megszemélyesítő legény 40 év körüli embernek maszkírozott figura. Hosszú fekete kabátot viselt. Hátán rongyból készült púp látható. Szakálla és bajusza kenderkocból készült. A szakállt és bajuszt vagy odaragasztották a játékos arcárhoz, vagy dróttal a játékos füléhez akasztják. Fején ócska kalap, amely mellé tollseprűt tűztek. Zsebéből hosszú tajtékpipa lóg ki, amit játék közben a szájába dugdos. Kezében szatyor vagy kosár van, abban viszi a borméréshez szükséges kellékeket.
Sári 30 év körüli asszony. A csaplárosné szerepét alakította. Pirospettyes ruhában, szakadozott köténnyel jelent meg. Panni 18 év körüli leánynak látszik. A vidéki kisasszonyok öltözetét utánozta: fehér ruhában, hosszú kabátban volt, ujjain gyűrűk csillognak, kezén kesztyűt hord. Kalap díszíti a fejét, szürke fátyol takarja el az arcát, amelyet pirosra kifestenek és bepúdereznek. A mellrészt ronggyal tömték ki. Retikül lógott a karján.
A betyárok bő gatyában, sarkantyús csizmában, lobogós ujjú ingben léptek színre. Fejükön darutollas kalap nemzetiszínű szalaggal. Bocskai zsinóros mellényt hordtak. Derekukon pettyes kendő díszelegett, kezükben pedig fokost tartottak.
 
Az I. betyárt főbetyárnak hívták. Rangját a mellén alulról felfelé húzott széles piros szalag mutatta. A III. betyárnak a kezében persely volt. Ebbe gyűjtötte össze a fonóbeliek pénzadományát.
A csendőrök régi csendőr egyenruhába öltöztek.
 
Az éjjeliőr hosszú gubát vett magára, amelyet a derekán kötéllel kötött meg. Kenderből készített szakálla és a bajusza volt. Kifordított kucsma fedte a fejét. Kezében hosszú botot fog, derekán egy övbe dugott kürt volt látható.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com