css buttons by Css3Menu.com


  
 Vihar, égiháború, jégeső

Keletkezésének többféle magyarázata ismert a hitvilágban. Oka lehet a hagyomány szerint két  táltos viaskodása; vagy a garabonciás küldi bosszúból. Vihar támad akkor is, ha sárkányt visz a garabonciás a levegőben. A jégverés okát gyakran bizonyos viselkedési előírások megsértésében látták, tehát büntetésként értelmezték. Pl. azt tartották, hogy jég fog esni, ha a gyermekágyas asszony az  avatás előtt kimegy az eresz alól, vagy ha a halott alá szalmát tesznek, vagy más faluból való halottat visznek át a falu határán. A lehulló jégdarabokon Jézus és Mária arcképét vélték felismerni. A vihar fenyegette az egész mezőgazdasági munka eredményét, a termést, ezért megpróbálták elhárítani: a legelterjedtebb volt a vihar elé  harangozás és a  keresztvetés a felhőkre, gyakran a ráolvasás kíséretében: „Oszlassa el az Atya, oszlassa el a Fiú...” stb., valamint szentelt barka vagy jégdarabkák  tűzbe dobása. Általános volt a kenyérsütő lapát és szénvonó udvarra dobása vagy élével felfelé fordított balta kitétele.

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com