css buttons by Css3Menu.com


  
 Lúcia, Lux és a fény

Ünnepét az egyház nem véletlenül helyzete erre a napra. Az 1582. évi XIII. Gergely pápa által bevezetett naptárreform előtt Luca napjára, december 13-ra esett az év leghosszabb éjszakája és legrövidebb napja. A szent neve és a fény – latinul: lux – szó hasonlósága miatt sok helyen a temetőkápolnákat is neki szentelték. A katolikus liturgia ugyanis azért könyörög, hogy az egyház halottainak „az örök világosság fényeskedjék”. Mivel a sötétség ideje csökkent, a fényességé pedig nőtt ettől a naptól kezdve, a természeti – időjárási és csillagászati – változásokat számon tartó ősi néphagyomány jeles napként tartotta számon.

A szegediek között elterjedt volt a kalendáriumi babona, miszerint „Szent Lucának híres napja a napot rövidre szabja”. Luca ünnepe a régiek számára magában hordozta az elkövetkezendő új – világosabb – időszak minden reménységét. Ezt a napot kettőség jellemezte. Egyrészt a fény – a jó, az Isten – győzelmét hirdette, másrészt meghúzódott benne a sötét – a rossz, a sátán – is. Úgy tartották, hogy az ördög a Luca-nap és a karácsony közötti tizenkét napban támad a leghevesebben, hiszen érzi hatalmának végét és fél Jézus Krisztus eljövetelétől.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com