css buttons by Css3Menu.com


  
 Dramatikus táncok

Azok a pantomimikus táncjátékok és jelenetek, melyekben a zene, a tánc és gesztus a megjelenítés és ábrázolás eszközei. Ilyen pantomimikus táncok a pásztortánc-kultúrában gyökerező  disznóölő tánc,  Oláh leány tánca,  Savanyó-játék, a „memento mori”-szerű  Bene Vendel tánca, valamint a nyírségi lakodalmakban a részegséget és kijózanodást megelevenítő jelenet. Néhány  állatutánzó táncunk is ilyen pantomimikus jelenet, így a bekölcei  rókatánc, amelyben az elfogott tyúkkal játszó rókát alakítja a táncos, és sapka jelképezi a tyúkot. Továbbá az állatok párzását utánzó vérteskethelyi rókatánc és a nagyvázsonyi  nyúltánc. A dramatikus táncok közé soroljuk a népi színjátszásban az ábrázolást és a cselekmény bonyolítását szolgáló táncjeleneteket, táncbetéteket is, (betlehemes pásztortánc,  tréfás verbuválás) s tágabb értelemben az egyes szokásokban bizonyos mértékig dramatikus funkciót betöltő  rituális táncokat. A táncjátékokon, dramatikus funkciójú táncokon kívül egyes tánctípusok is őriznek pantomimikus elemeket, mozzanatokat. A cigányok küzdelmet megelevenítő, párbajszerű  botolójában ilyen a találatot vagy támadó szándékot kifelező mimika (Nyírvasvári), a  cigánytáncban és  medvetáncban pedig az obszcén részletek. S ugyancsak a táncba szőtt pantomim a páros cigánytáncban (Tiszaigar) a mosakodás és borotválkozás, a gyimesi féloláhosban pedig a mesterségutánzás gesztusai. Pantomimikus elemeket és vonásokat őriznek a páros táncok csalogatós formulái is.( csalogatás)

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com