css buttons by Css3Menu.com


  
 Kendermunka Szatmárban

A szatmári fonó nem sokban különbözik más tájegységek fonójától. Régen minden gazdacsalád vetett kendert. A kender feldolgozását és a szövés munkálatait ismerték és még az ötvenes években is végezték. A levágott kendert Szatmárban a Hol-Szamos vagy a Holt Tisza medreiben áztatták.  A rostjaira bomlott kendert az udvaron szárították, majd kendertörővel megtörték, tilolták. A szöszből kitisztították a pozdorját. A szöszt a dörzsölőkben megpuhították. Az így megtisztított megpuhított szösz került a guzsalyokra, amit a fonóban megfontak. A fonást követte a szövés, aminek szintén nagy hagyománya van Szatmárban. Még ma is sok helyen meg van az esztaváta és főleg pokrócot szőnek rajta.  Sajnos a mai fiatalok már nem ismerik ezeket a munkákat, még fellelhetők olyan asszonyok, akik ezt a hagyományt művelik. A betakarítás utáni időszakban nem csak az asszonyok dolgoztak kalákába, kisebb csoportokba, hanem olykor a férfiak, sőt az egész család. Ma már szinte lehetetlen Fehérgyarmaton négy, öt segítő barátot keresni pl. disznófogásra, gallykaparásra, melyeket régen közösen végeztek el. A kalákában végzett munka szokása napjainkban már teljesen kihalt, esetleg az építkezéseknél a falvakban, ha fellelhető, csak néhány hagyományőrző színjátszó kör próbálkozik a megjelenítésével. A téli mesélések és közös éneklések ideje lejárt. Feladatunk ezt a népi szokást a „Kócslyuk”-ban megjeleníteni.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com