css buttons by Css3Menu.com


  
 Kecskefarsangoló

Kecskealakoskodás általánosan ismert farsangi játék Szatmárban. Panyolán a kecske pár évvel ezelőtt még megjelent a fonóban. Kecskefarsangosnak 17-18 éves fiúk öltöztek fel. A játék szereplői: a kecske, a kecske gazdája (vezetője), a kísérő, a bekéreztető. A kecskét alakító személy térdére ereszkedett. Hosszú, fekete gubát terítettek rá. A guba két ujja szabadon maradt. Az egyik ujja játék közben az illető hátán fekszik, a másik ujjából a kecske nyakát, fejét alakították ki.
 
A játékos a két térdére és a jobb könyökére támaszkodik, bal kezében egy baltát tart, amit a guba előre irányított ujjába helyeztek. A guba ujjába dugott balta a kecske nyakát, és fejét alkotta. Az ujj végét elkötötték, a balta nyakánál a gubára csengőt szorítottak. Így formálódott meg a kecske feje.
 
Természetesen a két fül sem hiányzott, amit a leleményes alakoskodók tengeri-csutkából vagy napraforgószárból készítettek. A fejet még szarv is ékesítette, erre a célra egy kos szarva szolgált.
 
A kecske farkát lószőrből készült csutak helyettesítette. A többi szereplő hétköznapi ruhában jelent meg a kecskével. Ez is mutatta, hogy a kecske játékán volt a hangsúly.A kecskefarsangolók körül csetlő-botló suhancok igen gyakran már előre jelezték a fonóban érkezésüket. A bekéreztető kopogott a szoba ajtaján és belépett.

Bekéreztető: Jó estét kívánok.
Bentiek: Jó estét.
Bekéreztető: Megengednék, hogy szegény vándorlók itt szállást kapjanak?
Bentiek: Tessék!

A bekéreztető kinyitja az ajtót, s a kívül várakozók színre lépnek. A kecske beugrik, közvetlenül utána jön a gazdája s végül a kísérő. A sort a bámészkodó suhancok serege zárja be. A bentiek helyet adnak a jövevényeknek a szoba közepén. A fonók félkör alakban, oldalra húzódnak. A kecske gazdájának ilyeneket mondanak:

- Vigyázzon a kecskére, nehogy kárt csináljon itt!
A kecske gazdája: Az én kecském jó kecske. Nem csinál az semmi kárt, csak nem szabad ingerelni.

A kecske azonban ekkorra már megkezdi tevékenységét. "Legelni" kezd: a fejével, azaz a guba ujjába helyezett baltával a ház földjét veri. Nagyokat mekeg, jeléül annak, hogy jó legelőt talált.

Háziasszony: Ne fald fel a fődet, te kecske!
A kecske gazdája Na, elég volt a legelésből, a földet ne edd meg.

A kecske, amikor hallja a tiltást, döfködi a közelében levőket.

Háziasszony De most már elég volt! Ha nem viselkedik ez a kecske jól, kizavarom!

A kecske bánatosan mekeg, amivel mindenkit nevetésre ingerel.

Kísérő: Én úgy látom, szelíd állat ez, nem rendetlenkedik, csak most nagyon éhes(a lányokra mutat, mintegy azt jelezve, hogy a kecske miért nyugtalankodik).

A kecske gazdája és a kísérő alkudozásba kezd.

A kecske gazdája: Na, pajtás, nem veszed meg a kecskémet? Látod, jó étvágya van.
Kísérő Azt látom, hogy bajt tud csinálni. Mondja el nekem, hogy mikor és hol született? Ad-e tejet, és mennyit ad? Szokott-e fia lenni?
A kecske gazdája: Nem látja, hiszen ez bakkecske.

Ekkor nagy kacagás tört ki. A kecske újra mekegni, ugrálni kezd. Ijesztgeti a lányokat, igyekszik azok szoknyája alá bújni. Van, aki az ágy alá bújik előle. Bíztatják egymást: "Ne félj, nem bánt az!" Mégis felugrálnak előtte. A kisebb gyermekek az alakoskodót valóban kecskének hiszik. Éppen ezért számukra ez az alkalom még nagyobb élményt jelent.
A helyzet még inkább humorossá válik, amikor a kecske gazdája így nyugtatja a lányokat:

- Szelíd jószág ez, ne bántsátok. Csak az anyját keresi.

A kacagás, csilingelés még az utcára is kihallatszik. A leányok találgatják, hogy ki lehet a kecske. A többi szereplő személyéből következtetnek kilétére.
A játék kb. fél óráig tart, s akkor más helyre mennek. A bekéreztető megköszöni a szíves látást, és jó éjszakát kíván. A kecske mekeg, és kiugrik az ajtón. A pitvarban felemelkedik, kellékeire gondosan ügyelve halad a csoport élén. Utoljára abba a fonóba térnek be, ahol valamelyik szereplőnek a kedvese van. Néha másik faluba is átmennek, különösen akkor, ha valamelyikük ottani lány iránt érdeklődik. Az alakoskodás ugyanis lehetővé teszi, hogy a játékosok bármelyik fonóba beléphessenek.
tovább...vertical menu css by Css3Menu.com