css buttons by Css3Menu.com


  
 LUCÁZÁS (DECEMBER 13.

A lucázás vagy kotyolás, a fiúgyermekek házról házra járó, termékenységvarázsló szokása Nyugat- és Dél-Dunántúlon. Többnyire hajnalban, kisebb csoportokban mentek. A házba betérve engedélyt kértek, s ha megengedték, akkor ráültek egy tuskóra vagy szalmára és elkezdték az éneküket, mely az alábbi szöveggel kezdődött: Luca –Luca, kity-kotty, tojjanak a tiktyok, luggyok! (azaz tyúkjaik, lúdjaik), majd termékenységvarázsló és jókívánságmondó szövegekkel folytatódott. Az ének és mondóka után szétszórták a konyhában a szalmát, majd várták, hogy a gazdasszony valami ajándékot (aszalt gyümölcsöt, almát, diót stb.) adjon nekik. A szalmát a gazdasszony a tyúkok alá tette, hogy jobban tojjanak. Ha nem kaptak adományt, fenyegetőztek: Egy csibéjük legyen, az is vak legyen!
Hont vármegyében az un. Luca napi heverés volt szokásban, melynek kezdősorai az alábbiak: Acélt hoztam kenteknek, cin legyen táljuk, vas legyen fazekjuk, ólom legyen kanaljuk! Az ének végén leheveredtek a földre: Így heverjenek a tyúkok!, szavak kíséretében. A lucázó fiúknak azért is örültek, mert a hiedelem szerint, ha fiúgyermek érkezett elsőnek a házhoz, szerencse lett a tyúkok körül, ha azonban nő jött volna, a tyúkok nem tojnak és nem kotlanak. Sőt, attól is féltek, hogy egész évben törni fognak a tányérok.

A Luca-köszöntő forgatókönyve
Lucázás
Szereplők: gazda, gazdasszony, lányaik, fia, lucázó gyerekek
Kellékek: fatuskók, vagy szalma csomók, kereplő, csengő, tarisznya,
seprű, kosár - benne dió, asztal, terítő, 2 szék
Öltözetük: gazda, lucázó gyerekek: fehér paraszting, sötét nadrág, fekete
csizma
Gazdaasszony: fehér blúz, sötétebb színű parasztszoknya, fehér harisnya,
fekete cipő
Lányaik: fehér blúz, élénkebb szoknya, hajukban szalag
Bevonulás:
Luca Panna megy a kútra, piros rózsát hint az útra,
aki aztat felkapkodja,
azé lesz a Luca Panna.
(szóló ének)
1. Lány:
– Ezen a napon tilos ám dolgozni, lányok. Tegyétek csak le
gyorsan a kosárkátokat, mert Luca asszony szigorúan megbünteti
azokat a nőket, akik ezen a napon dolgoznak.
2. Lány:
– Különösen varrni nem szabad, mert aki varr – úgy mondják, az
bevarrja a tyúkjai fenekét.
Fiú:
– Legény koromban Luca napján kezdtem el a lucaszék
faragását 13 napon át. 13 fajta fából faragtam. Faragtam:
kökényből, borókából, körtefából, somból, jávorból, akácfából,
jegenyéből, fenyőfából, csérből, rózsafából, fűzfából, mogyoróból,
bükkből.
(Adogatják a fadarabokat kosárba, feláll egy kisszékre.)
– Amikor elkészült, a karácsonyi éjféli mise után felálltam rá és
megláttam, hogy melyik lány boszorkány. De szép is volt!
3. Lány:
– Én elvetettem a Luca-búzát, ha szépen zöldellt karácsonyra, akkor
bőséges lett a következő évi termés. Vessetek ti is Luca-búzát!
(Osztogatja a kis zacskókat.) APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT   Egységes Iskolai Intézményének Döbröközi Általános Iskolája
2
(A gazda, gazdasszony a leterített asztalnál ülnek, a lucázók közül két gyerek kaput
tart, ez a ház ajtaja. A többiek ezen keresztül jönnek be a következő énekkel)
Lucázó gyerekek:
Megjöttünk mi reggelre, Luca köszöntésére,
Luca fekszik ágyában, menyország ajtajában,
Gyere pajtás menjünk el, Szent Lucát köszöntsük fel,
Ha mi oda elmegyünk, menyországot elnyerünk.
Kitty- kotty, kitty- kotty, maj hajna lesz, maj meg vírad,
Gelegonya kettő, bíró hátán teknyő
Lucázó gyerekek mind:
– Be szabad-e jönni lucázni?
Gazdasszony:
– Ne gyertek be, voltak már elegen!
(A söprűt felemelve ki akarja kergetni őket.)
Gyerekek:
Kitty-kotty, kitty-kotty, maj hajna …
(Sétálnak vissza a kapun – kettesével kiáltják)
– Egy csirkétek legyen, az is botná fogva menjen! (vissza)
– Egy tikotok legyen, az is vak legyen!
– Egy véka tojásotok legyen, az is mind záp legyen!
Gazda:
– Jól van már ne átkozódjatok gyertek csak be!
Gyerekek:
–Luca. Luca kitty-kotty, kitty-kotty, maj hajna …
(Ismét bejönnek a kapun, félkörben leülnek a tuskóra, vagy szalmacsomóra,
kereplővel, csengővel kísérik az éneket. Kettesével mondják és mutatják is a
jókívánságokat.)
– Ennek az asszonynak annyi csirkéje legyen, mint égen a csillag, réten a
fűszál!
– Ennek a gazdának annyi disznója legyen, egyik ólból kifusson, a másik
ólba befusson, a harmadikba is jusson! APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT   Egységes Iskolai Intézményének Döbröközi Általános Iskolája
3
Gyerekek mind:
Luca, Luca kitty-kotty, maj hajnal lesz …
1. Gyerek:
– Kendtek disznajának annyi zsírja legyen, mint kútban a víz, olyan
hosszú hurkája legyen, ide az országút, egyik végét én rágom, a másikat
a pajtásom! (mutatja, hátba vágja)
2. Gyerek:
– Ennek az asszonynak akkora nyelve legyen, mint egy tepsi!
Gyerekek mind:
Luca, Luca kitty-kotty, maj hajnal lesz …
3. Gyerek:
– Annyi pénzük legyen, mint égen a csillag!
4. Gyerek:
– Annyi tojásuk legyen, mint földön a kavics!
Gyerekek mind:
Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty, maj hajnal lesz, maj megvirrad
gelegonya három, száraz körtét várom, majd meglátom, mit adtok, amit
adtok elveszem, van tarisznyám elteszem!
(felállnak ismét körben járnak)
5-6. Gyerek:
– Ha nem adnak körtét, megdobom a csirkét!
1-2. Gyerek:
– Ha nem adnak krajcárt, levágom a bajszát!
5-6. Gyerek:
– A pálinka nem köll,
1-2. Gyerek:
– Piros alma sok köll!
(kettő-kettő fiú kiabálja a gazdának)
Gazda:
– Gyertek adok diót! (odaszaladnak) APÁCZAI OKTATÁSI KÖZPONT   Egységes Iskolai Intézményének Döbröközi Általános Iskolája
4
Gyerekek mind:
Én kicsike vagyok, a fogaim nagyok,
megtöröm diót;
csak sokat adjatok!
(dobognak)
Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty, maj hajna lesz, maj
megvirrad, gelegonya három, bíró hátán járom!
(körben járnak, félkört nyitnak)
Egy gyerek:
– Nosza, pajtás, fogd az ajtót, kezedbe a kilincstartót,
már itt tovább nem maradunk, hanem tovább masírozunk.
Mindenki:
– Békés, áldott karácsonyt kívánunk!

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com