css buttons by Css3Menu.com


  
 Csordás

A falu melletti csordanyomáson vagy az ugaron járó fejőstehén- és igásökörcsorda pásztora. A falu vagy a csordatartó gazdaság tavasztól őszig tartó időre készpénz és természetbeni fizetés (csordásbér) ellenében fogadta fel. A falu szélén a község tulajdonában levő csordásházban lakott, a mellette levő bikaistállóban, külön bér ellenében, télen a tenyészbikák gondozását is ellátta. A kihajtástcsordáskürttel jelzi, terelőeszköze a  karikás és a bot.

Gulyás
A gulya pásztora. A paraszti szóhasználatban mindig jól megkülönböztetik a naponta hazajáró csorda pásztorától. A község vagy a gulyatartó gazdaság kihajtástól beszorulásig fogadja; 1945 előtt az uradalmakban a növendékállatokat gondozó gulyás éves konvenciós cseléd volt. A pásztorszervezet élén gulyásszámadó állott, ő fogadta a → bojtárokat, akik állattartás, élelmezés és készpénzbér fejében az őrzést, legeltetést és itatást ellátták. Terelőeszköze a bunkós bot és a gulyás karikás, az állatok kifogására pányvás vagy rudas kötelet használ. A Dunántúlon az uradalmak legelőre járó fejősteheneinek őrzőjét csirásnak nevezték.

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com