css buttons by Css3Menu.com


  
 Céhek Szatmárban XVIII. sz.-ban

Szatmár megyében a kézművesipar centruma Szatmárnémeti volt. Rajta kívül a két bányaváros, Nagybánya és Felsőbánya, a mezővárosok közül pedig a megyeszékhely. Nagykároly, a Károlyi uradalom központja érdemelemlítést. A három királyi városban - amelyek közigazgatásilag önállóak voltak, de a megye gazdaságának szerves részét képezték - 1828-ban összesen 1762iparüző (mester és legény) tevékenykedett. Szatmárnémetiben 1105 főt. Nagybanyán 487-et, Felsőbányán 170-et írtak össze/ A megyefennhatósága alá tartozó 259 település közül kézművest mindössze 11mezővárosban és 2 faluban találtak az összeírok. A kézművesipar királyivárosokon kívüli fejletlenségét mutatja, hogy a 242 földesúri hatalom alatt lévő jobbágy vagy zsellér jogállású iparűzőnek 82 %-a egyetlen helyen,Nagykárolyban, a megyeszékhelyen dolgozott. Az iparűzők abszolút száma szerint Szatmárnémeti igen előkelő nyolcadik - helyet foglalt el a 44 szabad királyi városnak az 1828. évi összeírás alapján készült rangsorában. Csak Pest, Debrecen, Buda, Pozsony, Szeged, Szabadka és Temesvár előzték meg/ 2Szatmárnémetiben minden 19. lakos kézműves mester volt. Ha a legényeket is figyelembe vesszük, akkor minden 13. lakosról elmondhatjuk, hogy a kézművesipar jelentette részben vagy teljes egészében megélhetésének alapját. Az arany- és ezüstbányászatáról híres Nagybánya és Felsőbánya nemesfémtermelése a XIX. következtében gazdasági vonzerejük is csökkent. Kézművesiparuk a helyi és a közvetlen környezet, a kis bányásztelepülések, igényeit elégítette ki. .Kivételnek a fazekasság számított, amelynek termékeit az ország távolabbi vidékein is ismerték. A szabad királyi városoknak a kézművesek száma szerinti rangsorában. Nagybánya Késmárkkal holtversenyben a 23. Felsőbánya pedig a 36. / J Nagybányán minden 15., Felsőbányán minden 31. lakos volt kézműves mester. Ha figyelembe vesszük a legények és az inasok számát is, akkor az iparűzők össznépességen belüli aránya magasabb.

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com