css buttons by Css3Menu.com


  
 Esővarázslás

Szárazság alkalmával végzett mágikus eljárások sorozata a csapadék biztosítása céljából. A magyar nép életében nem játszott olyan jelentős szerepet (lévén a Kárpát-medence egyenletes csapadékeloszlású terület), mint egyes természeti népeknél. Dodola és paparuda néven ismeretes elsősorban a délszláv, a balkáni népek hagyományában, megtaláljuk azonban a délszlávokkal és a románokkal szomszédos magyar területeken is. Az esővarázslás alkalmával gyermekek, nők vonulnak végig a falun. Egyiküket, aki többnyire meztelenre vetkőzik, zöld gallyakkal, levelekkel borítják. Az esővarázsláshoz kapcsolódó énekek világosan kifejezésre juttatják a szokás lényegét. Az énekekben esőt kérnek a szántóföldre, szőlőre, búzára, kukoricára, lenre, kenderre stb. A falu lakosai a zöld lombba öltözött személyt vízzel öntözik. A vízzel való leöntés alapja az analógia: az eső utánzásával akarnak csapadékhoz jutni. Az esővarázslás magyar nyelvterületen jobbára a cigányok adománykérő szokásaként őrződött meg. Magyarország É-i és Ny-i területén a balkánihoz hasonló esővarázslás nem fordul elő. Magyarország középső részéről csak szórványosan bukkannak fel példák az esővarázslás egykori gyakorlására. A magyar népi hitvilágból ismert néhány más jellegű eljárás, amely esővarázslásnak tekinthető: részeges ember sírját megöntözik; a legutolsó halott sírján a keresztet kiássák; ekét húzatnak a patak vizében; a falu legöregebb asszonyának egy alsószoknyáját beáztatják a legközelebbi folyóvízbe; szárazság alkalmával, lányokkal szántják körül a vetést.


tovább...vertical menu css by Css3Menu.com