css buttons by Css3Menu.com


  
 Körüljárás

Előírt formák szerint történő rituális mozgás, mely egy középpont körül kört ír le; a vallásos kultusznak és a népszokásoknak egyaránt gyakori rítuseleme. Változatai pl. a körülfutás, körülugrálás, körüllovaglás, körülszántás. Célja, funkciója sokféle lehet. Valamely hely, személy, tárgy mágikus védelme, a gonosztól való elzárása. A körüljárással mintegy láthatatlan kört vonnak a körüljárt körül. Ez a körüljárás többnyire jobbról balra, a nap járását utánzó irányban történik. Így járják körül a  vetés után a földet, a tavaszi ünnepek alkalmával a határt. Körüljárják  lakodalomkor az asztalnál ülő új párt. A moldvai falvakban a keresztapa az örömkaláccsal háromszor megkerülte azt a szekeret, melyben az új pár ült. Körüljárják az állatok első kihajtásakor a nyájat, hogy ne széledjenek szét az állatok, s ne bántsák őket a vadak ( Szent György napja). Körüljárják a  temetésen részt vevők a behantolt sírt. A jogszokásokban a körüljárás a birtokba vevés kifejezésére szolgál.  Kifejezheti továbbá a körüljárt középponthoz való tartozást is: az új asszony körüljárta a tűzhelyet új otthonában, később, amikor a tűzhely a fal mellé került, ugyanezt tette az asztallal. A búcsújárók körüljárják a templomot vagy az oltárt, a szent köveket is körül szokták járni, egyházi ünnepeken körmenetet tartanak.  A népi hitvilág sok területén volt szerepe. Így a  féregűzésben, a  szerelmi jóslás és  haláljóslás eljárásaiban,  tűzvész elhárításában, járvány idején – néhány szórványadat szerint – szokás volt a múltban az egész község körüljárása. (pl. Biharban dögvész idején az első döggel jártak körül) vagy körülszántása. – A körüljárást végezheti egy személy, de csoportosan is történhet; a vallásos körmenetek, tavaszi határjárások ( úrnapja,  virágvasárnap,  húsvét) csoportos körüljárásnak tekinthetők.

tovább...vertical menu css by Css3Menu.com